Udskriv

Poul-Erik arrangerede og underviste i kunsten af bygge et model-træ. Hos Martin var vi samlet 5 til en sjov og spændende dag med bygning af et træ.

Der er lagt op til træbygning fra grunden

Trådene klippes i passende længe

Processen vi skal igennem

Spidsen loddes for at holde sammen på trådene

Stor koncentration når der snores stammer og grene

Mange grene betyder ekstra arbejde senere

Der arbejdes intenst

Snogning og klipning af trådene

Før grenen klippes ind

... og nu klippet ind

Flere klar til næste trin

Lærermesterens eksemplar

Det ser ud til at vi skal male i næste step

Henrik dybt koncentreret om at fylde stammen ud

Christian betragter værket

Lærermetsteren Poul-Erik er hurtigt videre til næste step

Maling af stammen i den farve der passer til det træ man bygger

Klaus får malet alle vinkler

Akvarie-vat monteres -

Så er vi alle ved at være klar til næste step - frokosten

Fra hvidt vat til sortmalet og klar til model-græs

Klaus er godt med

Klaus viser frem

Før og efter

Græsstrøelse på mens malingen stadig er våd

Måske mere maling og mere græs-strøelse

Det kan også drysses på med hånden

Første runde græs på plads - klar til næste step

Første step udendør ved at være tør og klar til næste step

Linet op ...

Opstilling før næste step

Klar lak og savsmuldsgræs

Savsmuldsgræs drysses på

Næste runde pulver ...

Mere lak og mere drys 

Nu er vi snart færdige

Nikolaj kan også være med ...

Martin vurderer resultatet

Skoven ...

M17 foran skoven

Slutresultat

Der skal tages billeder af resultaterne. Tak for en fin dag

Billeder: Christian & Martin

Tekst: snart af Poul-Erik